„Златен век“ част от „Апартаментгейт“

0

Заповедта на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) за спиране на строежа на небостъргача „Златен век“ на фирмата „Артекс“ беше отменена за втори път от Административния съд – София град, съобщи „Медияпул“. Съдът също потвърди, че разрешението за строеж на „Златен век“ е валидно до 2028 г.

Строителството на „Златен век“ беше спряно през март 2019 г. след началото на скандала „Апартаментгейт“. Тогава от поредица журналистически разследвания стана ясно, че високопоставени политици от управляващата партия ГЕРБ са си купили апартаменти от „Артекс“ на цени под пазарните.

Тогава ДНСК провери строежа и установи нередности, свързани с разминаване между инвестиционните проекти и построеното, шпакловани стени преди издаване на акт 14, липса на обезопасителни мрежи и направен изкоп от 15 м, за който няма строително разрешително. Тези нарушения станаха причина да се издаде заповед за спиране на строежа.

Заповедта беше обжалвана от „Артекс“. Административният съд в София я отмени, но решението му беше обжалвано от ДНСК пред Върховния административен съд (ВАС). Той върна делото за ново разглеждане в АССГ.

В новото решение на съда се посочва, че след издаване на заповедта за спиране на строежа „Артекс“ е представила доказателства, че всички констатирани нередности са били отстранени. Магистратите посочват, че при строеж с нарушения строителството може да продължи след отстраняване на нарушенията.

В решението е засегнат и въпроса дали разрешителното за „Златен век“ е валидно. Според съдиите направените по предложение на ГЕРБ поправки в Закона за устройство на територията (ЗУТ) от 2017 г. се прилагат за „Златен век“, макар и той да е заварен случай.

Тази поправка в ЗУТ предвижда разрешителните за строежи от първа и втора категория да са валидни 10 години след започването на строителството, а не пет, както до онзи момент. Именно тя дава възможност на „Артекс“ да осъществят строежа.

Взетото на 6 ноември 2020 г. ново решение на Административния съд – София град може да бъде обжалвано отново пред ВАС.

Остави коментар