За замърсяващите коли в градовете от юни 2022г.

0

Край на замърсяващите автомобили в централните части на градовете. Това може да се случи от средата на 2022 година като идеята е вписана в законопроект.

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух е внесен в деловодството на Народното събрание от група народни представители от ГЕРБ.

В промените е записано, че кметовете на градовете ще имат право временно да забраняват движението на замърсяващите атмосферния въздух автомобили в определени зони. 

Идеята за подобряване на чистотата на въздуха касае и Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух. Общинският съвет ще има право да определя налагането на мярката, като ще се взима предвид вида на превозните средства.

Пет ще са екологичните група за превозните средства. Вече стана ясно, че още от 12 юли тази година при преминаване на автомобилите на технически преглед ще се издават и екостикери. С тях ще се определя и групата. Стикерът ще съдържа и чип с информация за превозното средство, екологичната група и собственика.

В предложения законопроект са разписани и глобите за нарушители. Те ще варират “от 50 до 500 лева, съответно с имуществена санкция в размер от 200 до 1000 лева”.

Ограниченията няма да важат за превозните средства със специален режим на движение като полицейските, противопожарните коли и линейките. За останалите автомобили може да не бъде целогодишно, а само през зимните месеци и опеределени периоди като например 01 октомври – 31 март. Причината е увелиеното количество на фини прахови частици в този период.

Източник: legalworld

Остави коментар