Световната банка в София

0

Експерти в областта на информационните технологии са първите служители в Центъра за споделени услуги на Групата на Световната банка в София. По време на официалното откриване през юли 2019 бяха представени първите двама новоназначени служители, а понастоящем вече има 74 работещи, от които 34 служители и 40 контрактори. Очаква се до юни догодина броят на хората, работещи в областта на информационните технологии, да нарасне до 100 души.

Според Ирма Менцер, която ръководи създаването на отдела за информационни технологии в Центъра за споделени услуги в София, българите могат да предложат много талант и отдаденост. “Търсим точно това: талантливи професионалисти с позитивна нагласа и желание за работа, готови да допринасят за общия успех и да се присъединят към нашия екип, където се трудим здраво и се забавляваме много. В нашата работа всеки ден е различен, и затова я обичаме.” – добавя тя.

Именно високото качество на IT-инфраструктура и развитият IT-сектор с компетентни кадри в страната са решаващите фактори при избора на София за локация на новия център на Групата на Световната банка. Според данните на Българската аутсорсинг асоциация заетите в него са били 67 300 души в края на 2017 г., или около 2.4% от работния пазар в България. От тях над 52 хиляди се занимават с аутсорсинг на бизнес процеси (BPO), а почти 27 хил. – с IT-аутсорсинг (ITO).

В Центъра на Световната банка IT-секторът е представен чрез няколко водещи звена. Звеното за Операции и Корпоративни решения отговаря за изграждането на облачните технологични решения и платформи,  както и за разработването и доставянето на приложения, които подпомагат работата на Групата на Световната Банка. Звеното за Глобални Телеком Услуги и Клиентски Услуги отговаря за доставянето на глобални услуги, продукти и поддръжка за крайните клиенти посредством доставяне, развитие и поддържка на глобалните мрежи, телефония, решения за видео-конферентни разговори и срещи, както и поддръжка на десктоп и мобилните устройства за крайните потребители в Банката. Звеното планира да разкрие инженерни позиции по поддръжка на мрежите, както и такива свързани с разработка на софтуер, DevOps и други инженерни позиции.

Защо точно София
За да бъде разположен Центъра в столицата ни, България трябваше да покрие широк кръг от критерии, които извън техническите условия, включваха фактори като стабилност, размер на разходите, възможностите за работа в различни часови зони, наличието на специалисти и IT инфраструктура в съответната страна и др. България се открои сред другите държави-кандидатки поради стратегическото си местоположение, стабилната политическа и икономическа среда, както и качеството на работната сила. Центърът в София допълва съществуващия център за споделени услуги на Световната банка в Ченай, Индия, който беше открит през 2001 г. и в момента обслужва организацията със счетоводни, управление на човешки ресурси, ИТ и други услуги.

Центърът търси специалисти
Какви точно специалисти се търсят, ще разберете по време на “Виртуалният панаир на кариерата”. Онлайн събитието, което ще се проведе на 9 декември, е насочено към младите специалисти в областта на информационните технологии, стопанското управление и финансите. Работата като част от Групата ще им даде възможност за кариера в международна организация, да допринесат за намаляването на бедността, защото мисията на институцията е да работи за това; да работят или подпомагат правителствата от цял свят в усилията им да изработят политики, социални услуги и инфраструктура в услуга на хората; да работите в наистина глобална среда и разнообразни екипи.

Остави коментар