Сексуалната ориентация вече присъства в Наказателният кодекс

Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Наказателният кодекс. Предвиждат се по-тежки наказания за престъпления, който са извършени с мотив сексуалната ориентация на пострадалото лице.

На 28.07.2023г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Наказателният кодекс. Предвиждат се по-тежки наказания за престъпления, който са извършени с мотив сексуалната ориентация на пострадалото лице.

Това е първата значима промяна в закона в полза на ЛГБТИ+ обществото в България, след приемането на Закона за защита от дискриминация през 2004 година.

Добавянето на сексуалната ориентация като защитен признак в Наказателният кодекс стана възможно след дълги години работа и обществен натиск от страна на ЛГБТИ+ организациите в страната, както и международни и еверопейски институции. За такава промяна настояваха и от София Прайд още през първото си издание през 2008 година. Това беше годината, в която студентът Михаил Стоянов беше убит в Борисова градина с откровено хомофобски мотиви.

Ако тогава имахме закон, който да защитава хората с различна сексуална ориентация, то разследването и присъдите на виновните щяха да са различни и по-справедливи.

Сред престъпленията, които ще се наказват по-тежко са:

  • Убийство (чл. 116, ал. 1, т. 11)
  • Телесна повреда (чл. 131, ал. 1, т. 12)
  • Отвличане (чл. 142, ал. 2, т. 9)
  • Противозаконно лишаване от свобода (чл. 142а, ал. 3, т. 3)
  • Проповядване или подбуждане към дискриминация, насилие или омраза чрез средствата за масова информация (чл. 162, ал. 1)
  • Употреба на насилие срещу другиго или повреда на имота му (чл. 162, ал. 2)
  • Участие в тълпа, събрана за нападение на групи от населението, отделни граждани или техни имоти (чл. 163, ал. 1)
  • Съзнателно попречване на някого да постъпи на работа или принуда да напусне работа (чл. 172, ал. 1)
  • Противозаконно унищожаване на чужда движима или недвижима вещ (чл. 216, ал. 5, т. 4)
  • Явно подбуждане към извършване на престъпление чрез проповед пред множество хора чрез разпространяване на печатни произведения или по друг подобен начин (чл. 320, ал. 3).