Седем основни предимства на ERP системите за повишаване ефективността на бизнеса

0

През последните години ERP софтуерът се превръща в ключов фактор за оптимизиране работата на предприятията – за понижаване на техните разходи, за увеличаване на продажбите, както и на клиентската удовлетвореност. А като един от най-широко разпространите такива системи в световен мащаб, с над 160 000 използващи я компании, вече се наложи Microsoft Dynamics 365 Business Central, която е наследник на Dynamics NAV. През последните години тя се развива с изключително бързи темпове в някои от най-перспективните технологични области като изкуствен интелект (AI), обработката на големи масиви от данни (big data) и други.

Компанията с най-дългогодишен опит във внедряването на системата у нас е българската софтуерна фирма Тим ВИЖЪН България, която е сред първите компании в ERP бранша в България и има опит от стотици успешно реализирани проекти. В момента тя предлага изключително достъпни условия за малки и средни фирми, желаещи да се сдобият с първокласен ERP софтуер. По-долу можете да се запознаете с някои от ключовите предимства на тази система, които могат значително да повишат конкурентоспособността на едно предприятие.

Оптимизиране на времето

ERP системата спомага за оптимално управление на времето и ресурсите в едно предприятие, като по този начин позволява на екипът му да направи повече в по-кратки срокове. В крайна сметка повишената производителност и понижените разходи водят до по-висока рентабилност и стимулират развитието на бизнеса.

Висока степен на гъвкавост и скалируемост

Dynamics 365 Business Central е изключително гъвкава и отворена за промени и доработки ERP система. Това позволява лесно да бъде пригодена към особеностите на всеки тип бизнес. Същевременно тя разполага с богата функционалност, изградена на модулен принцип, която съдържа всичко необходимо за успешното функциониране на фирми от различни сфери на бизнеса – производство, услуги, търговия и др. Интерфейсът й е лесен за усвояване и използване, като може да бъде модифицирана според ролята на отделните потребители в компанията, за да показва точно това, което е от първостепенна важност за работата на всяко отделно звено.

Работа от всяко място и на всякакви устройства

Системата работи еднакво добре на фирмения сървър (on-premises) или в “облака” и дава възможност да управлявате бизнеса си от всяко място и по всяко време. А естествената интеграция с всички приложения от екосистемата на Microsoft допълнително подобрява ефективността на работа на всички нива в компанията.

Пълен поглед над състоянието на бизнеса

Dynamics 365 Business Central обхваща всички ключови бизнес процеси. Системата акумулира информация за всички операции, протичащи в различните звена и направления на бизнеса и осигурява актуална и достоверна информация за целите на мениджмънта. Вградените в решението BI (Business Intelligence) модули представят информацията в лесен за възприемане и анализ начин, съкращават времето за реакция и подпомагат вземането на добре мотивирани управленски решения.

Вграден изкуствен интелект

Системата разполага с вградени елементи на изкуствен интелект (Artificial Intelligence – AI), които подпомагат бизнес потребителите при работа с решението, за постигане на още по-висока ефективност. Интелигентният помощник например може да помогне за оптималното управление на складовите запаси като даде индикация за намаляващи нива на наличности и препоръча допълването им с подходящото количество артикули, на база на досегашното потребление и планираните предстоящи поръчки. Системата автоматично изчислява стокови равнища, време до изчерпване и необходимост от следваща поръчка към доставчик.

AI също така може да допринесе за понижаване на разходите за транспорт като даде препоръка за окрупняване на заявките на различни артикули, поръчвани от един и същи доставчик.

Гъвкава ценова политика за по-успешни продажби

Dynamics 365 Business Central осигурява нужната на търговските екипи гъвкавост по отношение на формиране на цени и промоции, създаване и разпадане на промоционални пакети от артикули или артикули и рекламни материали. По този начин компаниите могат гъвкаво да адресират различните сегменти потребители, с които работят.

Цялостно управление на производството

В помощ на производствените компании, Dynamics 365 Business Central подпомага цялостното управление на производствения процес, включително производствените поръчки, списъците с материали, планирането на снабдяването и планирането на капацитета. Гъвкавите процеси и интегрираната информация позволяват поемането на точни ангажименти към клиентите, бързата реакция на промени и заявки в последния момент, гъвкавост при реализирането на нови търговски възможности и др.

ERP системата поддържа производствени спецификации, маршрути и различни версии на отделните продукти. Акумулираната информация за реалното и прогнозно търсене позволява прецизното планиране на производството, а също и на необходимото време за изпълнение на поръчките и текущата натовареност на различните машинни и работни центрове.

Остави коментар