Разград със система за качеството на въздуха

0
Разград - мониторинг на въздуха

Система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух ще заработи в Разград, съобщиха от общинската администрация. Тя включва три станции с по шест сензора за различни видове замърсители. Станциите ще бъдат върху покривите на детски заведения в различни райони на града.

Системата ще замерва концентрацията на въглероден окис, азотни двуокиси, амоняк, серен двуокис, сероводород и фини прахови частици.

Ще отчита и атмосферните условия – температура, влажност на въздуха, атмосферно налягане, посока и скорост на вятъра.

Обобщената информация от трите станции ще се изпраща до централизиран обект и през уеб адрес ще може да се наблюдава от гражданите в реално време на интернет страницата на общината.

Там ще се представят както моментните стойности, които ще се получават на всеки 15 секунди, така и визуализация под форма на графики, чиято актуализация ще е ежеминутна. В напълно реално време на графиките ще може да се сравнят текущите стойности с допустимите такива.

Системата се въвежда в изпълнение на решение на Общинския съвет в Разград. До края на седмицата ще започне и публикуването на интернет страницата на общината на резултатите, които отчитат трите станции.

Източник: dariknews

Остави коментар