През 2020 година е поставен световен рекорд в зелената енергетика

зелената енергетика

Мощността на електроцентралите за възобновяема енергия през изминалата година е нараснала с 260 GW. Това е с почти 50% повече в сравнение с 2019 година. Въпреки големия икономически спад поради разгорялата се пандемия от новия коронавирус. Най-голям е делът на САЩ и Китай, а най-бързо ръст бележи Океания. За първи път и на територията на Русия се забелязва тенденция към намаляването на електроцентралите работещи с изкопаемо гориво. Цените на зелената енергия падат, пазарът на чистата енергия непрекъснато расте и тази тенденция вече не може да бъде спряна.

Годишната статистика на Международната агенция за възобновяеми източници на енергия (IRENA) показва.

Че делът на зелената, чиста енергия, постъпваща от всички източници, бързо расте вече втора поредна година. Над 80% от всички нови мощности за генериране на зелена енергия, които са изградени миналата година, работят предимно с помощта на Слънцето и вятъра (91%).

Този динамика отчасти може да се обясни с масовото спиране на електроцентралите използващи изкопаеми горива, намиращи се на територията на Европа и Северна Америка. За първи път този процес се наблюдава и в Евразия – в Русия, Турция, Грузия, Армения, и Азербайджан. Общата мощност на новите електроцентрали използващи изкопаеми горива е намаляла с 64 гигавата.

Най-големи пазари за възобновяема енергия за миналата година са САЩ и Китай. През 2020 година Китай е добавил 136 гигавата зелени мощности. Основно вятърни електроцентрали, а САЩ – 29 гигавата, приблизително половината от които са слънчеви електроцентрали.

Източник: kaldata

Остави коментар