Предстои една от последните възможности за внедряване на ERP система с европейско финансиране

0
Предстои една от последните възможности за внедряване на ERP система с европейско финансиране

Предстои една от последните възможности за внедряване на ERP система с европейско финансиране

Тази година представителите на малкия и средния бизнес у нас ще имат последна възможност да финансират внедряването на система за управление на бизнеса от клас ERP (Enterprise Resource Planning) със средства от Европейския съюз (ЕС). Това може да стане в рамките на предстоящата процедура „Дигитализация на МСП“, част от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, която се очаква да е последна за текущия и следващия програмен период.

Очаква се процедурата да бъде отворена за кандидатстване в периода от месец май до месец юли тази година. За одобрение по нея ще могат да кандидатстват микро, малки и средни фирми от цялата страна, опериращи в секторите промишлено производство и интензивни на знание услуги. Те ще се конкурират за част от общия бюджет от 30 000 000 евро, които ще бъдат разпределени в рамките на програмата.

Одобрените компании ще могат да разчитат на до 70% безвъзмездна финансова помощ по своите проекти, в рамките на от 50 000 до 391 166 лева. С тези средства те ще могат да финансират придобиването и внедряването на ERP, CRM, BI, SCM, MOM/MES и други софтуерни системи и технологии, които да помогнат за дигитализирането, развитието и повишаването на конкурентоспособността им.

“Навлизането в епохата на Индустрия 4.0 изправя бизнеса у нас пред редица предизвикателства, едно от които е неговата дигитална трансформация. Едни от най-ефективните инструменти тя да бъде постигната са ERP системите. И не е случайно, че компаниите, които са ги внедрили, отчитат подобрение в много от своите показатели, включително ускоряване на производствената дейност, по-доброто сътрудничество между различните отдели и централизирането на фирмената информация” – информира Александър Хаджидимитров от българската софтуерна компания Тим ВИЖЪН България.

Тим ВИЖЪН България има над 20 години опит в проектирането и внедряването на ERP решения като Microsoft Dynamics NAV / Business Central за компании в областта на промишленото производство, хранително – вкусовата промишленост, производството на химически продукти, лекарствени вещества и продукти, напитки; компании в областта на услугите и много други.

Остави коментар