Отбележи чешма, ние ще пуснем вода

0
Фондация “Наука за природата”

Фондация “Наука за природата”

Чешмите са част от българската култура и традиции.

В миналото чешмата е било място където млади и стари се събирали, първите срещи на влюбените били там. Заможните хора са дарявали пари за построяването на чешма. Голяма част от чешмите се използвали и за напояване на домашните животни (крави, кози и т.н.). Всяка чешма има своята история, било то любовна или спомен за някой скъп човек.

В наши дни голяма част чешмите, които някога са били центърът на социалния живот на българина, са пред разрухата си. Именно затова Фондация “Наука за природата” стартира кампанията си за възстановяване на чешми в Южна България.

Чрез апликацията „Чешмите“ всеки ще има възможност да отбележи чешма, която да бъде реновирана. Апликацията е много лесна за използване и позволява да се отбележат точните координати на чешмата, да се добави снимка и да се напише бележка.

Българска традиция повелява „да сториш добро на странника, да напоиш жадния и да нахраниш гладния“.

Чешмите са много важна част от живота, както на хората, така и на животните. От коритата на чешмите дивите животни пият вода, туристите спират за почивка и да утолят жаждата си или да се разхладят.

Фондация “Наука за природата” има за цел да реновира 84 крайпътни чешми в Южна България, а всеки от нас ще може да отбележи чешмата, която желае да бъде реновирана.

Наши партньори в тази инциатива са Българска асоциация по водите и Хидротехническия факултет на УАСГ.


„Наука за природата“ е неправителствена организация в обществена полза, работеща за опазване и възстановяване на природните местообитания и видовете чрез научнообосновани методи и подходи. Ангажирането на местните общности в опазването на биологичното разнообразие е един от основните подходи, чрез които извършваме дейността си.

Цел

Устойчива консервация на биологичното разнообразие чрез въвличане на човека като неделима част от природата.

Мисия

Опазване и възстановяване на природните местообитания и видове.

Визия

Балансирано взаимодействие между човека и природата.

Остави коментар