От януари влезе в сила нов закон за шофьорите

0

От 1-ви януари тази година влезна нова промяна за шофьорите на МПС.

При подаване на заявление за прекратяване на регистрацията на моторно превозно средство, собственикът на МПС може да заяви запазване на табелите с регистрационния номер на превозното средство, като заплати такса в размер:

  1. За регистрационен номер-за право на ползване на табели с регистрационен номер за автомобили с четири еднакви цифри в поредния номер – 300 лв.;
  2. За регистрационен номер-за право на ползване на табели с регистрационен номер за автомобили с комбинация от цифри: „аа-вв“; „ав-ва“; „ав-ав“, където „а“ и „в“ са различни числа от „0“ до „9“, и за табели с регистрационен номер с комбинация от четири цифри по желание – 200 лв.;
  3. За регистрационен номер-за право на ползване на табели с регистрационен номер за автомобили с комбинация от шест букви и/или цифри по желание – 1000 лв.;
  4. За регистрационен номер-за право на ползване на табели с регистрационен номер за автомобили извън горните случаи – 100лв.

Срокът за запазване на регистрационния номер е шест месеца от подаване на заявлението.

  1. След изтичането на този срок запазеният регистрационен номер не може да бъде използван.
  2. Регистрация на МПС след изтичане на срока ,може да се извърши със запазения регистрационен номер, като се поставят нови табели.
  3. Когато в срока не е регистрирано друго МПС със запазения регистрационен номер, табелите с регистрационния номер се унищожават.

В срок до един месец от подаване на заявлението заявителят има право да регистрира друго моторно превозно средство със запазените табели с регистрационен номер. Табелите с регистрационен номер се предават от собственика за съхранение в отдел „Пътна полиция“ при СДВР.

Таксите за регистрационен номер по избор остават същите, а те са:

  • За право на ползване на табели с регистрационен номер за автомобили с четири еднакви цифри в поредния номер – 1500 лв.;
  • За право на ползване на табели с регистрационен номер за автомобили с комбинация от цифри: „аа-вв“; „ав-ва“; „ав-ав“, където „а“ и „в“ са различни числа от „0“ до „9“, и за табели с регистрационен номер с комбинация от четири цифри по желание – 300 лв.;
  • За право на ползване на табели с регистрационен номер за автомобили с комбинация от шест букви и/или цифри по желание – 7000 лв.

Остави коментар