Онлайн продажба на вещи за лично ползване и такива с цел търговия

0

От 16 март НАП пуска електронната услуга за предварително попълнени данъчни декларации за облагане доходите на физическите лица

продажба

При продажба на вещи за лично ползване и такива, които не са купени с цел след това да бъдат препродадени, гражданите не дължат данък и няма нужда да декларират получените суми.

Когато става дума за регулярни продажби на стоки, които очевидно не са придобити за лично ползване, а с цел търговия и печалба, гражданите дължат данък. Те трябва да го определят и декларират в годишната данъчна декларация за съответната година, съобщават от НАП.

От 16 март 2021 г. приходната агенция пуска електронната услуга.

Тя ще включва предварително попълнени данъчни декларации за облагане доходите на физическите лица в Портала за е-услуги. В нея гражданите ще могат да видят и данните, получени в НАП от продажби в интернет с наложен платеж през 2020 г.

Те ще имат ангажимента да преценят дали посочените суми от онлайн търговия са от продажби на лични вещи или от продажба на стоки, закупени или произведени с цел препродажба и осъществяване на търговска дейност.

В случай че са от продажба на стоки с цел търговия и печалба, физическите лица ще трябва да ги посочат в Приложение №. 2 от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г., в срок до 30 юни 2021 г.

От НАП уточняват за замеделците, свободните професии, занаятчиите и хората на изкуството.

В случаите, в които физическото лице получава доходи от друга стопанска дейност, чрез продажби в интернет с наложен платеж. Получените суми се декларират в Приложение № 3.

При продажба на произведения на изкуството и антикварни / колекционерски предмети. Които не е свързани с извършвана от физическото лице стопанска дейност, доходите се декларират в Приложение № 5. В тези случаи, срокът за деклариране на доходите и за внасяне на дължимия данък е до 5 май 2021 г.

Повече информация за това кои доходи от търговия в интернет се облагат може да разберете от видео на НАП.

Източник: legalworld

Остави коментар