Общини се обединяват за законови промени за енергийните общности

0
Общини се обединяват

21 български общини са подписали отворено писмо до институциите в страната с искане за законодателни промени за енергийни общности в България.

Създаването на граждански енергийни общности е заложено в Директива 2019/944. За която страната имаше задължение да транспонира в законодателството до 31 декември 2020 година.

Целта на тази Директива е да осигури благоприятстваща рамка. Както и справедливо отношение, равни условия и ясно определен набор от права и задължения на гражданиските енергийни общности.

Искането за законодателни промени у нас е инициирано от “Грийнпийс – България”.

От организацията посочват, че до 5 март още участници могат да се включат в подписката. До този момент инициативата са подкрепили няколко общини: Бургас, Варна, район “Младост” в София. Както и Дупница, Девня, Троян, посочват още еколозите.

В Западна Европа подобни инициативи вече се превръщат в нормална практика, допълват от организацията.

В съседни държави като Сърбия, Гърция и Румъния също стартират развитието на този енергиен модел. Това е един от начините за справяне с енергийната бедност – електричеството, произведено от панели, разположени върху обществени сгради, може да бъде отдавано на уязвими домакинства.

С писмото се настоява за административни улеснения за инвестиции в малки инсталации за производство на електроенергия от възобновяеми източници за собствено ползване.

От “Грийнпийс – България” посочват и още искания в откритото си писмо. Те заявяват, че е необходима и система за информиране и подкрепя на местните власти. За да знаят за възможностите за финансиране на нисковъглеродни проекти и обмен на информация за нови технологии.

Източник: investor

Остави коментар