Община Казанлък – подобряване качество на водата в гр. Шипка

0
Община Казанлък

Снимка: Община Казанлък

Община Казанлък ще кандидатства за безвъзмездна помощ за финансиране на проект. Той ще е за осигуряване на вода с по-добро качество за питейно-битови нужди на жителите в град Шипка.

Общински съвет – Казанлък гласува решението за това на редовна сесия онлайн.

Средствата ще се търсят по направление „Проекти за подобряване качеството на питейната вода, ефективността при предоставяне на вода за питейно-битови цели за населението, в т.ч. и реконструкция/изграждане на водопроводи, при доказана необходимост от реконструкция на водопровода, за водоснабдителни системи, които обслужват до 2000 жители“.

Това ще стане пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда, към Министерството на околната среда и водите.

Общината ще кандидатства с изготвен Технически проект „Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на град Шипка, община Казанлък“.

В доклада на Кмета Галина Стоянова към общинските съветници тя посочва, че цялостната рехабилитация на водопроводната мрежа на Шипка е крайно необходима.

Това е така, тъй като съществуващата е извън срока за експлоатация. Половината водопроводи са на 40 – 50 години. А останалите са градени преди 30 – 40 години и вече не отговарят на съвременните изисквания.

Подобряването на качеството на водата за шипкалии е отразено в Общинския план за развитие на Община Казанлък за периода 2014-2020 г.

Там е заложена специална мярка за подобряване на ВиК инфраструктурата на гр. Шипка. С решението си общинските съветници дават възможност Община Казанлък да насочи усилия към реализация на проекта. Като кандидатства за финансиране пред ПУДООС към МОСВ.

Източник: actualno

Остави коментар