Коста Рика най-зелената страна в света

0

През 40-те години на миналия век повече от три четвърти от Коста Рика е покрита с дървета. През последвалите десетилетия обаче дърводобивните компании превръщат този незаменим природен ресурс в печалба. До опустошаването на горите в страната води и това, че земята бива изчиствана от дърветата, за да се ползва за посеви и добитък, а промените са необратими.

Това всъщност не е непозната история в тропическите региони, където се смята, че една гора с размерите на футболно игрище изчезва на всеки 6 секунди.

Така към 80-те години на миналия век остават само една трета от горите, които преди са покривали Коста Рика. Скоро страната достига едни от най-високите темпове на обезлесяване за цяла Латинска Америка.

Коста Рика става една от първите тропически страни, които не са прекратили обезлесяването, но и не са загубили своята природа. Днес около 75% от земята там отново е покрита с гори. Съставяйки само 0,03% от сушата на земята, Коста Рика сега представлява 5% от бързо свиващото се биологично разнообразие в света.

Как го прави? Като помага на хората да помогнат на природата.

За да предотврати екологична катастрофа, Коста Рика взима поредица смели решения, в резултат на които многократно е обявявана за най-щастливото и зелено място на земята.

Обикновено избягването на глада и бедността означава, че въздействието на страната върху околната среда нараства. Икономистите наричат този процес “структурна трансформация”, който включва поредица от обществени промени.

Земеделието намалява, хората се преместват в градовете в търсене на работа, а индустриализацията води до замърсяване. В идеалния случай икономиката се модернизира до момента, в който започва сама да “чисти след себе си”.

Много страни обаче остават в мръсната индустриална фаза дълго време, ако икономическите печалби не достигат до обикновените хора. Коста Рика избягва това, като дава земя, пари и образование на хората като начин да бъдат овластени общностите.

След кратка, но бурна гражданска война, страната се раздели с армията си в края на 40-те години. Вместо да се харчат пари за оръжия и военни доставки, ресурсите се насочват към развитие на образованието и културата. Не че няма още много работа по неравенството в доходите, но всеобхватният подход ѝ позволява да се модернизира без тежък екологичен отпечатък.

Освен това правителството открива, че най-бързият начин да убеди хората да се грижат за околната среда е да ги стимулира. През 1997 г. Коста Рика разработва инструмент за борба с бедността и обезлесяването едновременно, наречен “Плащане за екологични услуги” (PES).

Най-общо, дават се пари на собствениците на земи, които опазват биологичното разнообразие, защитават източниците на чиста вода или съхраняват въглерод.

Понастоящем тази програма се финансира с помощта на данъците от изкопаеми горива. Тя е предоставила на собствениците на земи в някои от най-бедните части на страната над 420 милиона евро през последните 20 години. Сега повече от един милион хектара гори са защитени благодарение на програмата.

Но уважението на страната към околната среда се засилва и от нейната успешна индустрия за екотуризъм. Близо две трети от трите милиона души, които посещават Коста Рика всяка година, го правят заради природата.

Туризмът съставлява 8,2% от брутния вътрешен продукт на страната и около 10% от гражданите са заети в сектора. За разлика от някои други дестинации, които разчитат на посетителите да поддържат икономиките им, индустрията в Коста Рика помага да се защити околната среда, която привлича хората, вместо да я унищожава.

“Взехме решение като държава, че туризмът ще се превърне в инструмент за социален прогрес, а не просто в индустрия, която създава работни места. Ако бяхме избрали модел на агресивен растеж в масовия туризъм, тогава нямаше да има опазване на природата”, казва министърът на туризма Густаво Сегура Санчо.

Той обяснява, че малките селски и крайбрежни райони, които вероятно ще привлекат най-много посетители, са и тези, които имат най-голяма нужда от социален прогрес.

През последните около 30 години големият брой туристи позволява изграждането на множество нови училища, болници и здравни клиники, за да укрепи тези общности.

Това води до достигането на 97% грамотност сред населението, което прави споделянето на всякаква информация сред жителите на Коста Рика много по-лесно. Туризмът директно финансира този комбиниран подход към образованието, здравеопазването и опазването.

Въпреки че Коста Рика регулира опазването на природата в собствените си граници, заплахата от глобалното изменение на климата остава спешен проблем. Междуправителствената експертна група по климатичните промени (IPCC) определи страната като една от горещите точки, където метеорологичните условия могат драстично да променят пейзажа през следващите 50 години.

Нарастващият брой ожесточени тропически бури и урагани доведе до проливни дъждове в Централна Америка и тази година.

Тропическата буря “Ета” удари региона, а косвените ефекти от това доведоха до голямо наводнение в Коста Рика. През тази година се наблюдават и рекордно много урагани. Климатолозите твърдят, че зад това стоят необичайно високите температури в Атлантическия океан. Колкото по-топли стават водите, толкова повече сила добиват метеорологичните системи на планетата. Тогава бурите имат потенциал да станат по-големи и по-опасни.

За съжаление, точно Коста Рика, която използва почти 100% възобновяема енергия и е на път да достигне въглероден неутралитет до следващата година, усеща много силно ефектите от неспособността на останалия свят да се справи с въглеродните емисии.

Разбира се, страната има дълъг път, докато се увери, че успехите ѝ ще се запазят, но опазването на околната среда чрез подкрепа на хората със сигурност е стъпка в правилната посока.

Ако повече правителства започнат да размишляват за напредъка на Коста Рика, всички бихме спечелили – особено места като Централна Америка, които са на първа линия в климатичната криза.


Източник: webcafe

Остави коментар