Каква е средната площ на едно новопостроено жилище

е

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през първото тримесечие на 2021 г. е 925. А новопостроените жилища в тях са 4 011.

Спрямо първото тримесечие на 2020 г. сградите са със 133 повече. Или с 16.8%, а жилищата в тях нарастват с 208, или с 5.5%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през първото тримесечие на 2021 г. със стоманобетонна конструкция са 79.2%. С тухлена – 16.9%, с друга – 3.4%, и с панелна – 0.5%. Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (72.6%), следвани от жилищните кооперации (18.1%). В сравнение с първото тримесечие на 2020 г. се наблюдава увеличение в броя на новопостроените къщи, сградите от смесен тип и вилите. Докато броят на жилищните кооперации намалява.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) – 148 сгради с 1 421 жилища. Пловдив – 131 сгради с 433 жилища, и Варна – 118 сгради със 764 жилища в тях

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (39.6%). Следват тези с три стаи (37.8%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи – 3.2%.

Общата полезна площ на новопостроените жилища през първото тримесечие на 2021 г. е 407.5 хил. кв. м.

Или с 13.7% повече в сравнение със същото тримесечие на 2020 г. Жилищната площ се увеличава с 14.6% и достига 314.1 хил. кв. метра.

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 94.2 кв. м през първото тримесечие на 2020 г. на 101.6 кв. м през същото тримесечие на 2021 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Силистра – 212.9 кв. м, и Габрово – 196.2 кв. м, а най-малка – в областите Видин – 60.0 кв. м, и Пазарджик – 76.5 кв. метра.

Източник: profit

Остави коментар