Европа е притеснена за върховенството на закона в България

0

Процеси, които протичат в България в момента водят до „сериозно накърняване на споделени ценности, включително свободата, демокрацията, равенството, върховенството на закона и правата на човека“.

Това се казва в позиция на Съвета на адвокатурите и правните общества в Европа, изпратена в сряда до правосъдния министър Десислава Ахладова, председателя на правната комисия в парламента, представляващия Висшия съдебен съвет и председателя на Висшия адвокатски съвет.

Съвета на адвокатурите и правните общества в Европа (ССВЕ) съществува от 1960 г. и е базиран в Брюксел. Съветът обединява адвокатурите в 45 европейски държави и представлява над един милион адвокати на Стария континент. Позицията му засяга основно статута на главния прокурор в България и зачестилите изказвания на Иван Гешев, неглижиращи ролята на адвокатурата и нарушаващи презумпцията за невинност.

“Буди недоумение, че в публичните си изказвания новият главен прокурор неглижира ролята на адвокатурата. ССВЕ би желал да изрази опасенията си относно процедурата за предлагане и статута на настоящия главен прокурор, както и относно липсата на ефективни механизми за отчетност в неговата работа. Буди както недоумение, така и опасения, че в публичните си изказвания новият главен прокурор неглижира ролята на адвокатурата и не приема, че адвокатите са равнопоставени участници, когато се явяват в ролята на защитници на обвиняеми в наказателния процес, както и че те са основна гаранция за представляване на законните права и интереси на гражданите“, се казва в позицията.

По повод честите нападки на Гешев срещу адвокати, от европейската организация припомнят, че основополагащ принцип в правосъдието е, че адвокатите не следва да бъдат идентифицирани с техните клиенти. Съветът на адвокатурите и правните общества в Европа изразява и опасения „по повод няколко наказателни производства, образувани срещу адвокати. Прилагането и спазването на правото на ЕС са от първостепенно значение”

„ССВЕ наблюдава нарушение на, когато главният прокурор публично обявява лица за виновни преди да е издадено съдебно решение. Прилагането и спазването на правото на ЕС и практиката на Съда на ЕС и Европейския съд по правата на човека са от първостепенно значение. Що се отнася до България, ССВЕ обръща внимание на необходимостта да се осигури пълно спазване на установената съдебна практика.“

В края на позицията си Съветът на адвокатурите и правните общества „порицава остро всеки опит за пренебрегване на върховенството на закона като обща ценност на ЕС, независимостта на съдебната власт и важната роля на адвокатурата и адвокатите в обществото“.

Вече над 10 години България не изпълнява изискването на ЕСПЧ за приемане на процедура, която да гарантира възможност ръководителят на прокуратурата да бъде разследван, ако има данни, че е извършил престъпление. Иван Гешев открито неглижира констатациите за безконтролността на заемания от него пост, отдавайки ги на „политически митове“ и внушения.

Остави коментар