Част от противоепидемичните мерки отпадат

0

https://www.freepik.com/free-vector/people-wearing-medical-mask_7311139.htm#page=1&query=covid&position=46

Част от противоепидемичните мерки ще бъдат променени от днес, 16 януари. Това гласи заповед на здравния министър проф. Костадин Ангелов.

Що се отнася до болничната дейност, възстановява се плановият прием и плановата оперативна дейност в лечебните заведения и комплексните онкологични центрове.

Присъственото обучение за големите ученици ще се разреши при явяване на приравнителен изпит, за поставяне на срочна и годишна оценка при дистанционна форма на обучение, при самостоятелна и задочна подготовка или при над 25% отсъствия по даден предмет.

Присъствената форма се разрешава също при държавни изпити за придобиване на професионална квалификация, изпити за поставяне на текуща оценка при невъзможност това да се случи в електронна среда.

Присъствено ще могат да се провеждат също практическите часове, състезания и олимпиади, които не могат да бъдат проведени онлайн.

За висшите учебни заведения се разрешава присъствието на семестриални изпити, практическите обучение на специализанти и докторанти, държавните изпити и защитите на дипломни работи.

Всички дейности трябва да се провеждат при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, гласи още заповедта на министъра. Това означава спазване на социална дистанция от поне 1,5 м, носене на маска за лице и недопускане

Остави коментар