Бургаската програма „Моят град, моят квартал, моята улица“

0
Бургаски проект

Община Бургас поема ангажимент тази година да обнови запустял терен зад блоково пространство.

В момента там има амортизиран асфалт на няколко десетилетия и стари пейки. Активни жители от района подадоха един от първите проекти по новата програма „Моят град, моят квартал, моята улица“.

Това, което поискаха от общината и това което ще изпълни тя е:

  • изграждане на нова детска площадка
  • фитнес зона,
  • подмяна на цялото парково осветление,
  • ремонт на алейната мрежа,
  • поставяне на нова паркова мебел,
  • допълнително озеленяване.

Програма за благоустрояване на вътрешноквартални пространства „Моят град, моят квартал, моята улица“ e инициатива на кмета Димитър Николов.

В нея се толерират активните и задружни бургазлии. Където съседите са най-единни, промяната идва по-бързо. Подробна информация за нея можете да откриете тук.

С тази програма Община Бургас дава възможност на хората от един голям жилищен блок да обсъдят предварително от какво имат най-голяма нужда. Като детски кът, зона за спорт, повече паркоместа, зона за отдих с повече зеленина или нещо друго.

После да попълнят и подадат заявление за благоустрояване на прилежащото към сградата пространство, с което да покажат, че гледат в една посока.

Допустими за финансиране по програмата са цели сгради.

Те трябва да са в режим на етажна собственост, построени върху терени, които са общинска собственост, предназначени за жилищно строителство. Заявлението за кандидатстване се подава от органите на управление в етажната собственост, представляващи Сдружение на собствениците или Общото събрание, надлежно регистрирани в общинска администрация.

Инициативата има за цел да направи средата на обитаване в комплексите и кварталите по-привлекателна, по-социална, по-безопасна.

Успешно реализираната в Бургас програма за саниране показа, че когато има обща идея за подобряване условията на живот, съседите могат да се сдружават и да работят в екип.

„Моят град, моят квартал, моята улица“ функционира на конкурентен принцип, толерирайки по-активните и задружни собственици в многофамилни жилищни сгради.

До този момент са подадени 125 заявления. 50 от тях вече са администрирани и за тях са разработени идейни схеми.

Източник: namoreto

Остави коментар