Водещ вносител и дистрибутор на продукти за земеделието избра българска компания за внедряване на новата си ERP система

Българска компания ще внедри новата ERP система на водещ вносител и дистрибутор на продукти за земеделието.

Суммит Агро Румъния СРЛ клон България е официален международен представител на над 40 производители на продукти за растителна защита, биопродукти, торове, биостимуланти и семена. Дружеството внедри нова ERP система и избра българска консултантска компания, която да реализира проекта. Агро-компанията е дъщерно дружество на японската група Sumitomo Corporation. Тя се е спряла на облачната система Microsoft Dynamics 365 Business Central on-line, а компанията – партньор е Тим ВИЖЪН България. Тя ще осъществи внедряването на решението.

Новата система за управление на бизнеса позволява на клиента да обхване в единно решение ключови бизнес процеси в различни направления. Всичко от управление на счетоводство и финанси, през покупки и дейности, свързани с ценообразуване и офериране, до продажби и доставки, управление на складови наличности, асемблиране на артикули и редица други.

„Системата ни осигурява цялостен поглед върху бизнеса и ни осигурява надеждна управленска информация. Това ни позволява по-голяма гъвкавост, както и още по-бърза и адекватна реакция спрямо промените на пазара.“

– коментира Емилия Пенкова от Суммит Агро Румъния СРЛ – клон България.

В резултат от внедряването на системата се повишава ефективността на работа на всички нива в компанията. Автоматизират се рутинни повтарящи се задачи, ускорено е протичането на редица ключови бизнес процесите. Ще се минимизират и рисковете от допускане на грешки. ERP решението подобрява планирането и оптимизирането на изпълнението на потребителските заявки и помага за по-високата удовлетвореност на клиентите.

Dynamics 365 Business Central е сред най-широко разпространените системи за бизнес управление в световен мащаб. Програмата принадлежи към голяма група бизнес софтуери, които Microsoft активно развива в рамките на семейството Dynamics 365. Интуитивният интерфейс на системата, нейната приспособимост и възможността ѝ да расте паралелно с бизнеса я прави предпочитано ERP решение от много компании с различна големина и в различни сегменти.