Българският златен паспорт привлича инвестиции от милионери

0
златен паспорт

Снимка: БГНЕС

Най-много желаещи за получаване на златен български паспорт има от Азия, Русия и САЩ. Доста хора от Хонконг, вследствие на масовите протестите там, решиха да потърсят възможност за второ гражданство.

С новите промени в Закона за българското гражданство страната ни става много атрактивна за лицата от Хонконг. Това заяви в ефира на Bloomberg TV Bulgaria, адвокат Христо Василев.

“България има потенциал да привлича сериозни инвеститори в страната. И промените в Закона за българското гражданство ще помогнат това да се случи, насърчавайки преките инвестиции и подобрявайки икономическия климат.”

заяви той.

Христо Василев посочи, че страната ни развива и усъвършенства програмата за т.нар. златни паспорти.

Като предоставя на инвеститорите още по-добри условия за получаването на българско и респективно европейско гражданство.

„С така направените промени, българската програма става най-добрата в Европа за получаване на гражданство.“

коментира адвокатът.

По думите му програмата създава благоприятни условия за разкриване на нови работни места и за купуване на акции на български капиталови дружества, които се търгуват на регулирани пазари.

„Всичко това насърчава международните инвестиции в страната и създава един добър икономически климат. След направените изменения, чуждестранните инвеститори ще имат още по-голямо доверие в нашата страна.“

смята Василев.

Той обаче поясни, че програмите за придобиване на гражданство с инвестиции са на изчезване. „Докато в България съществува възможността за златен паспорт, аз смятам, че това изцяло защитава нейните икономически интереси“, е мнението на юриста.

Според него, преди промените злоупотребите са били единични случаи – само около 2%, затова той оцени чуждестранните инвеститори като добросъвестни.

Василев потвърди, че след направените промени отпада възможността за придобиване на българско гражданство чрез закупуване на държавни ценни книжа, т.нар евробондове.

„Причината е, че законодателят счете, че това е една куха инвестиция – не разкрива нови работни места, не допринася за икономическия растеж. Законодателят казва, че инвестицията, след получаване на постоянни правила, трябва да се подържа пет години. Считам, че това е добра мярка, защото ще отсеят сериозните инвеститори. Считам, че това е добра мярка, защото ще отсее сериозните инвеститори.“

напомни авдокатът колко е важен контролът на инвестициите.

Защо Кипър и Малта прекратиха програмите си за гражданство срещу инвестиции? Защитени ли са българските национални интереси? Може ли ЕС да критикува страната ни за водената политика? Има ли забавяне на инвестиционните проекти на чужденците?

Източник: investor

Остави коментар