България върна над 22 тона отпадъци

0

https://unsplash.com/photos/EXpa6pyXkHA

На 7 януари България е върнала на Италия общо 22,72 тона незаконно внесени у нас отпадъци от текстил. Това обявиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Връщането на отпадъците е станало възможно заради доброто взаимодействие между Националния координационен център към МОСВ и компетентните органи на страните по транспорт и местоназначение, както и с Окръжна прокуратура Видин, ОД на МВР и Главна дирекция “Гранична полиция”.

Съгласно извършен анализ на риска от дирекция “Национален координационен център”, българска фирма с инициали И.Р.Г. е определена като високо рискова относно трансграничен превоз на отпадъци, затова с писмо до Главна дирекция “Гранична полиция” и Агенция “Митници” министърът на околната среда и водите Емил Димитров е изискал извършване на стриктен контрол при всички превози за въпросното дружество.

През май 2020 г. е подаден сигнал от ГКПП Дунав мост 2 – Видин за превоз на въпросната фирма, извършена е проверка от страна на РИОСВ-Монтана, при която е установен незаконен превоз на 22,72 т отпадъци от текстил.

Получател е българското дружество И.Р.Г., а отпадъците са с произход от Италия.

Превозът е определен като незаконен по реда на разпоредбите на Регламент (ЕО) 1013/2006 на ЕП и на Съвета относно превози на отпадъци, съгласно които отпадъците трябва да бъдат върнати от лицето, което урежда превоза, фирма от Швейцария, на упоменатата в документите по превоза като генератор на отпадъците италианска фирма.

Инициирано е разследване от Окръжна прокуратура-Видин, в хода на което е уточнен видът на внесените отпадъци (абсорбенти, кърпи за изтриване, филтърни материали и предпазни облекла с EWC код 15 02 03), които съгласно документите, придружаващи превоза би следвало да са текстилни материали с EWC код 19 12 08. Отпадъците са съхранявани и охранявани на терен на Пътна полиция на ОД на МВР-Монтана.

За периода от създаването на НКЦ като оперативна работна група до края на ноември на 2020 г. нерегламентираните превози на отпадъци в процентно съотношение са намалели от 11,62 на сто на 2,85 процента, посочват от МОСВ.


Източник: webcafe

Остави коментар