230 000 компютъра за ученици и учители

0

https://unsplash.com/photos/pUK15DsdxKs

МОН е обявил обществена поръчка за 162 млн. лв., с които в следващите 3 години смята да закупи до 230 000 компютърни устройства за нуждите на ученици и учители във връзка с електронното обучение.

Това става ясно от регистъра на обществените поръчки. Първоначално ще бъдат поръчани около 21 000 преносими устройства, като дали впоследствие ще се достигне максимално заложената бройка ще зависи от нуждите на училищата.

“Обявената процедура е за следващите три години, в които поетапно ще се осигуряват за училищата преносими компютри и таблети. С обявяване на поръчката МОН не възлага доставката на всички посочени количества – това са максималните количества, които могат да бъдат заявени през тригодишния период на изпълнение на договорите”, подчертаха от министерството.

Поръчката е с предмет “Доставка и гаранционна поддръжка на компютърно оборудване” и е по 6 обособени позиции.

По първата позиция – за преносими компютри за ученици с операционна система Windows – МОН смята да закупи първоначално 8000 устройства.

Също 8000 бройки е планирано да се поръчат и по втората позиция – за преносими компютри отново за ученици, но работещи с операционна система Chrome.

За учителите също са планирани два вида преносими компютри – първоначално ще се закупят 1500 устройства с Windows и още толкова с Chrome.

МОН смята да поръча закупуването на още 1500 таблета за ученици, всеки от които да е с максимална цена до 175 лв. и до 470 лв. Впоследствие броят им може да се увеличи до 30 000 бройки за общо 12.6 млн. лв.

Мотиви

От МОН посочват, че традиционно сключват рамкови споразумения за доставка на компютърна техника в училищата, като в момента ведомството е страна по сключено такова споразумение. То обаче е от 2019 г. и е насочено към реализиране на традиционната за МОН политика на модернизиране на кабинетите и е с по-висока единична стойност на компютър.

Слабости

“Макар училищата да получиха възможността бързо да възложат доставки за преносими компютри, осигурените по този начин 16 000 преносими устройства не могат да обезпечат потребностите при пълно преминаване към е-обучение”, посочват от ведомството на Красимир Вълчев.

Финансиране

Финансирането на обществената поръчка, по която може да се кандидатства до 22 февруари, ще бъде осигурено от държавния бюджет и европейски структурни и инвестиционни фондове.

Към момента са осигурени единствено средства от Европейския съюз по линия на инструмента за подкрепата за преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от Covid-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката – REACT-EU в размер на 71 280 000, с които ще бъдат закупени между 80 и 82 хиляди устройства, но със заложените максимални количества процедурата остава отворена за допълнителни възлагания в бъдеще при наличие на средства за тази цел.

Остави коментар