5 февруари 2023

Десет предимства на миграцията към “облачни” решения за бизнеса

Десет предимства на миграцията към “облачни” решения за бизнеса

Десет предимства на миграцията към “облачни” решения за бизнеса

Изискванията за социално дистанциране правят преминаването към cloud платформи много по-привлекателно за българските компании

През последните месеци бизнес организациите са поставени пред сериозно изпитание, а техните модели на работа се променят изключително динамично. Нуждата от социална изолация изведе на фокус различни технологии за отдалечена работа, а търсенето на “облачни” (cloud) решения вече отчита ръст.

“Действително отчитаме нараснал интерес към cloud миграцията от български фирми. Много от тях се интересуват от “облачните” решения преди всичко заради по-ниските разходи, но в последствие откриват редица други ползи, които са дори още по-важни и могат да повишат ефективността и гъвкавостта на компаниите, позволявайки им да преминат по-лесно през трудните времена” – споделя Момчил Зарев, Търговски директор на българската софтуерна компания Сирма Груп. Ето и кои са десетте ключови предимства на миграцията към “облачни” решения за бизнеса, според екипа на дружеството.

Лесен и сигурен достъп през всяка интернет връзка

Сред най-важните предимства на cloud технологиите e лесният отдалечен достъп до фирмените ресурси през всякаква интернет връзка, включително мобилна мрежа. Това обаче не е за сметка на сигурността – достъпът е криптиран, данните са защитени и се извършва автоматичен бекъп на информацията.

Скалируемост и лесно управление на растежа

Cloud решенията гарантират лесно управление на растежа – при увеличаване на работните места, преместване на офисите, разкриване на нови офиси и обекти, както и при закриването на такива. В тези случаи информационните системи на организацията не прекъсват своята работа, а също се спестяват и значителни разходи по преместване на скъпи съоръжения, като сървъри и мрежова инфраструктура. Когато екипът на компанията се увеличи, не се налагат инвестиции в скъпоструващи собствени сървъри и други системи.

Бърза реакция при кризи

Както е видно в настоящата ситуация, компаниите, чиито информационни активи са в “облака”, могат много по-бързо да реорганизират работата си и да изпратят своите служители да работят по домовете. Това гарантира непрекъсваемост на услугите, защото cloud миграцията позволява да екипът да работи от всякъде и по всяко време.

Висока сигурност и надеждност

Фирмите, избрали да мигрират към cloud платформи, постигат висока надеждност на предоставените услуги и сигурност на информационните системи. Центровете за данни, като този на Сирма Груп, например се одитират от редица институции и организации, които удостоверяват, че информацията в тях е защитена. Ето защо те инвестират в най-модерните и скъпи системи за информационна сигурност, а фирмите получават всички тези екстри срещу нисък месечен наем.

Поглед към бизнеса в реално време

Едно от основните предимства, които компаниите получават след миграцията си към cloud е постоянният достъп в реално време до всички бизнес данни. По този начин всеки собственик или ръководител на компания може да се информира за случващото се във фирмата му по всяко време на денонощието и от всяко устройство с право на достъп. Той може да получи всички необходими му данни директно на мобилния си телефон при гарантирана сигурност и надеждност на достъпа. Служителите, от своя страна, също могат да получат информация, но с ограничени права в зависимост от своите длъжности.

Бързо и лесно внедряване

При закупуване на стандартна ERP система фирмите минават през дълъг процес по внедряването й и обучението на персонала, което струва време и пари. Cloud решенията от своя страна дават възможност да се възползвате от предимствата на ERP много по-бързо – в рамките на 2-4 седмици. Те се внедряват лесно и се възприемат от екипите бързо.

Спестява разходи

Едно много съществено в настоящата ситуация предимство е, че миграцията към cloud решения спестява множество разходи. Сред тях са разходите за сървър, сървърна операционна система, база данни, мрежова инфраструктура, администриране и др. Софтуерните решения под наем като цяло излизат по-евтино, в сравнение с използването на собствена инфраструктура.

По-ниски капиталови разходи

При миграцията към cloud не съществува финансов риск, поради липсата на капиталови разходи за сървъри и други технологични решения. Цялата инфраструктура се използва под наем.

По-ниски разходи за ИТ екип

Много по-малко е и заплащането на висококвалифицирана работна ръка, тъй като компанията използва платформите под наем, а за тяхната поддръжка и развитие се грижи екипът на друга фирма. Не се налага да поддържате екип от скъпоструващи ИТ специалисти.

Улесняват стартирането на нов бизнес

Много стартиращи и малки компании избират още в началото да използват “облачни” решения, което улеснява дейността им и им спестява много разходи. Това им позволява още със създаването на фирмата да се възползват от висококачествени софтуерни системи, но заплащайки само за ресурса, който им е необходим.

Остави коментар